Liên hệ
Công ty TNHH Chè Việt Shan

Địa chỉ: Thôn Nậm Piên, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0844 033 888

Liên hệ với chúng tôi

    Google map