Trà xanhTrà xanh hộp giấy 100gr 3***Trà xanh túi giấy 2* 100gr